Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Aktyvaus mokymosi metodų taikymo pavyzdžiai

ŽNS

Žinau – noriu sužinoti – sužinojau (ŽNS) yra skaitymo metodas, padedantis ugdytis nuostatą skaitant aktyviai mąstyti. Aktyviai skaitantys žmonės prieš skaitydami numato, apie ką skaitys, prisimena, ką skaitoma tema jau žino, apgalvoja, ką norėtų sužinoti ar išsiaiškinti. Paskui skaitydami jie patvirtina, ar prognozės buvo teisingos, užsirašo, ką naujo sužinojo. Taigi mokiniai, dirbdami ŽNS metodu, įgyja galimybę numatyti, ką konkrečia tema žino, apie ką skaitys tekstą; ieškodami atsakymų į savo pačių iškeltus klausimus, mokosi kelti naujų klausimų ir aktyviai skaityti ieškodami į juos atsakymų. Taikydami šį metodą mokiniai taip pat mokosi prasmingai tvarkyti naują informaciją, įvertinti ir koreguoti savo supratimą.
Šio metodo taikymo pagrindas yra grafinė tvarkyklė – trijų skilčių lentelė ŽNS (Žinau – noriu sužinoti – sužinojau). Lentelės viršuje užrašoma pagrindinė pamokos ar teksto tema. Pirmiausia pildoma pirmoji skiltis – Žinau. Vidurinėje skiltyje – Noriu sužinoti – surašomi klausimai, kurie domina mokinius. Trečioje skiltyje – Sužinojau – užrašoma, ką nauja mokiniai sužinojo skaitydami tekstą. Ši lentelė mokiniams yra mokymosi gairė prieš skaitant, skaitant ir apibendrinant informaciją perskaičius tekstą. Lentelę galima pateikti popieriaus lapuose kiekvienam mokiniui ar mokinių grupelėms arba parodyti lentoje multimedija projektoriumi ir pasiūlyti mokiniams nusibraižyti sąsiuviniuose.

(Parengta remiantis Buehl D. Interaktyviojo mokymosi strategijos. Vilnius: Garnelis, 2004, p. 73–75.)    

Taikymo pavyzdys: lietuvių kalba, 5 klasė
    Metodas Žinau – noriu sužinoti – sužinojau taikytas nagrinėjant lietuvių sakmes. Pamokos tema – „Mitinės lietuvių sakmių būtybės“.
 

Priemonės
ŽNS lentelės „Mitinės lietuvių sakmių būtybės“ kiekvienam mokiniui, adaptuoti Norberto Vėliaus (Vėlius N. Mitinės lietuvių sakmių būtybės. Vilnius, 1977) tekstai: ‚Aitvaras“, „Kaukas“, „Laumės“, „Raganos“ (po 5 tekstus kiekvienai grupei), keturi dideli popieriaus lapai, lipni juostelė, rašikliai, pateiktis.

 

Eiga
Pamokos pradžioje mokiniai susėda į keturias grupes po penkis mokinius. Pasakoma, kad pamokoje bus mokomasi taikyti naują aktyvaus skaitymo metodą ŽNS, parodoma skaidrė su lentelės pavyzdžiu, aptariamas metodas ir jo taikymo etapai. Tada paprašoma mokinių pamąstyti ir per 3 min. į pirmąją skiltį įrašyti po du dalykus, kuriuos jie žino apie mitines būtybes. Tada porą minučių mokinių patirtis aptariama grupelėse. Kai mokiniai grupelėse aptaria savo patirtį ir grupių atstovai pristato ją klasei, paprašoma pagalvoti, ką jie dar norėtų sužinoti apie mitines būtybes. Vidurinėje lentelės skiltyje mokiniai užrašo po kelis klausimus. Kai mokiniai užrašo klausimus, mokytoja parodo ir pakomentuoja skaidrę su jos pačios užpildyta vidurine skiltimi, kad mokiniai galėtų papildyti, pakoreguoti savo klausimus.

        Skiriama užduotis: per 10 min. rasti tekste ir į trečią lentelės skiltį užsirašyti atsakymus į savo pačių iškeltus klausimus, pasižymėti kitą svarbią ir įdomią informaciją. Grupėms išdalijami tekstai (kiekvienas grupės mokinys gauna tokį patį tekstą). Kai mokiniai individualiai užpildo trečiąją lentelės skiltį, mokytoja pakviečia grupelėse padiskutuoti apie tai, ką kiekvienas sužinojo, ir kiekvienai grupei pagal skaidrėje pateiktą pavyzdį nubraižyti mitinės būtybės, apie kurią buvo rašoma tekste, schemą.
  Parengiama grupių darbų galerija. Grupių atstovai pakomentuoja, ką grupė sužinojo apie mitinę būtybę, kurie klausimai liko neatsakyti, kaip toliau ketinama ieškoti atsakymų.

           

Mokinių darbo akimirkos

                     

Mokinių atlikties pavyzdžiai

             

Parengta remiantis Dalios Vizbarienės, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės, pamokos medžiaga

Į viršų     Filmuota medžiaga