Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Aktyvaus mokymosi metodų taikymo pavyzdžiai

Veikėjų stebėjimas

Veikėjų stebėjimas – tai strategija, padedanti suprasti kūrinį išsamiai aptariant veikėjus. Taikant šią strategiją, svarbią informaciją apie veikėją reikia susisteminti lentelėje (šabloną Veikėjų stebėjimas rasite čia). Kai medžiaga grafiškai išdėstyta lentelėje, mokiniams lengviau suprasti ir suformuluoti kūrinio pagrindinę mintį. Strategija tinka ir trumpiems, ir didesnės apimties grožinės literatūros kūriniams nagrinėti. Pirmą kartą naudojant šią grafinę tvarkyklę reikėtų pasirinkti mokiniams gerai žinomą tekstą ir užpildyti lentelę kartu. Vėliau galima skirti užduotį pildyti lentelę dirbant grupėmis, dar vėliau – individualiai.

(Parengta naudojantis Buehl D. Interaktyviojo mokymosi strategijos. Vilnius: Garnelis, 2004, p. 54–56)

 
Taikymo pavyzdys: lietuvių kalba, 7 klasė
Strategija buvo taikyta 7 klasėje perskaičius Bitės Vilimaitės novelę „Kada piešime perlinę vištelę?“.
 

Priemonės
Veikėjų stebėjimo lentelės šablonai, B. Vilimaitės novelės „Kada piešime perlinę vištelę? teksto kopijos (ieškoti skaitmeninėje bibliotekoje 5–8 klasėms (http://intranet2.almali.lt/skb/ arba knygoje Bitė Vilimaitė. Papartynų saulė. Vilnius: Tyto alba, 2002).
 

Eiga
Perskaičius tekstą, įvardijama tema, novelės veikėjai, aptariamas  konfliktas.
Individualiai pildomos veikėjo stebėjimo lentelės dalys:
Ką veikėjas veikia?
Ką veikėjas kalba ir mąsto?
Ką apie veikėją mano kiti (pasakotojas, kiti apsakymo veikėjai)?
Kaip veikėjas keičiasi?
Pildant ketvirtąją lentelės dalį Kaip veikėjas keičiasi? atkreipiamas dėmesys, kad darant išvadą būtina remtis informacija, surašyta pirmose trijose lentelės dalyse.
Mokiniai suskirstomi į grupes po keturis. Aptariamos užpildytos lentelės dalys, susitariama dėl bendrų atsakymų. Grupės pildo bendrą veikėjo stebėjimo lentelę.
Kiekvienoje grupėje aptarus veikėjo elgesį, kalbą, mintis, kitų vertinimą ir veikėjo pokyčius, suformuluojama pagrindinė apsakymo mintis.
Grupės pristato savo užpildytas lenteles. Jos aptariamos ir pakabinamos matomoje klasės vietoje.
Pasikalbama apie tai, ar taikyta strategija padėjo geriau suprasti tekstą. Skiriamas namų darbas savarankiškai užpildyti lentelę remiantis savarankiškai skaitoma knyga.
Prieš skiriant darbą grupėms arba grupių darbo metu galima organizuoti individualų pokalbį su pasirinktu mokiniu, aptarti jo užpildytą lentelę, pateikti klausimų, kurie padėtų mokiniui patobulinti savo atsakymus.
 

Mokinių atlikties pavyzdys

Asta Birgelytė, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Į viršų     Filmuota medžiaga