Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Sužadinimo, patirties išsiaiškinimo, motyvavimo metodų taikymo pavyzdžiai

Mokinių darbų aplankai

Mokinio darbų aplankas – tam tikras pačių mokinių atrinktų geriausių savo darbų rinkinys. Mokiniai aktyviai dalyvauja šiame procese, sudarydami ir formuodami savo aplankų skyrius, identifikuodami mokymosi kriterijus ir išrinkdami darbų pavyzdžius, geriausiai atspindinčius nustatytus kriterijus. Be to, mąstymas apie savo ankstesnius darbus ir apie tai, kaip jie atitinka numatytus pasiekimus, padeda mokiniams kelti naujus mokymosi tikslus. Būtent to siekdami mes naudojame mokinio ar mokinių aplankus ir taip naudojami jie tampa prasmingi.

(Parengta naudojantis Easley, Shirly-Dale. Vertinimo aplankas: kur, kada, kodėl ir kaip jį naudoti? Vilnius: Tyto alba, 2007).

   
Taikymo pavyzdys: lietuvių kalba, 8 klasė
  Be kitų šio metodo taikymo galimybių, mokinių darbus – kūrinių iliustracijas iš kaupiamų mokinių darbų aplankų – naudoju kaip metodą pradedant nagrinėti Kazio Borutos romaną tautosakos motyvais ,,Baltaragio malūnas“.
 

Priemonės
Mokinių prieš dvejus metus pieštos sakmių iliustracijos, kitos 8 klasės mokinio piešinys žmogaus ir velnio santykių motyvais, dideli popieriaus lapai, smeigtukai ar lipni juostelė.
 

Eiga
Prieš pamoką atrenkami mitinių būtybių paveikslai, šeštoje klasėje piešti tų pačių mokinių, dabar jau aštuntokų. Parengiamas stendas arba lipnia juosta paveikslai pritvirtinami prie sienos ar lentos.
Mokiniai atpažįsta savo piešinius. Reakcija gyva, emocinga – teigiamas mikroklimatas tolesnei veiklai sukurtas.

2–3 min. skiriu prisiminti ir pasirengti papasakoti vienas kitam, kokiomis aplinkybėmis buvo piešta, kas piešiniuose pavaizduota (mokiniai dirba poromis arba nedidelėmis grupelėmis).
Piešinių autoriai trumpai papasakoja, kokią sakmę ar pasaką iliustravo, kokią mitinę būtybę piešė, kodėl ją tokią įsivaizdavo.
Tokiu būdu prisimenamas sakmių ir pasakų pasaulis: mokiniai įvardija, kokias sakmes jie skaitė, piešė, kūrė.
Atidengiu lentoje kitą piešinį – jis pieštas kitų aštuntokų.

Prašau mokinių įvardyti, kas pavaizduota piešinyje. Mokiniai atkreipia dėmesį į šalia žmogaus (merginos) stovintį velnią. Tokiu būdu įžvelgiama realybės ir fantastikos sankirta. Remdamiesi piešiniu mokiniai bando nuspėti romano „Baltaragio malūnas“ temą, veikėjus. Visų mokinių mintys surašomos plakate.

Kristina Naujokaitytė, Marijampolės Petro Armino pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Į viršų     Filmuota medžiaga