Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Aktyvaus mokymosi metodų taikymo pavyzdžiai

Sąvokų žemėlapis

Sąvokų žemėlapio metodas literatūroje įvardijamas įvairiai: „Suvokimo žemėlapis“, „Žinių žemėlapis“ ir kt. Tai konstruktyvaus mokymosi metodas – schema, kurią naudojant vaizdžiai pateikiamas supratimas apie objektus, įvykius, reiškinius arba tam tikrą jų dalį. Sąvokų žemėlapio braižymas paskatina gilintis į konkrečią sąvoką, padeda vaizdžiai išdėstyti savo žinojimą, suvokti, kurioje vietoje jis nutrūksta, aptikti, kokių žinių dar stokojama.    

Taikymo pavyzdys: biologija, 7 klasė
    „Sąvokų žemėlapio“ metodą taikiau 7 klasėje apibendrinant skyriaus „Organizmų dauginimasis“ medžiagą. Kadangi klasė motyvuota, šią užduotį kiekvienas mokinys atliko individualiai.
 

Priemonės
Pasirinkto dydžio lapai, rašymo priemonės.
 

Eiga
Lentoje užrašomos pagrindinės sąvokos arba išdalijami lapai su surašytomis sąvokomis.
Paaiškinama, kaip braižomas sąvokų žemėlapis:
– sąvoka apibraukiama rėmeliu arba ovalu;
– kiekviena sąvoka jungiama rodykle ir vienu jas siejančiu žodžiu, pvz.: „yra“, „turi“, „gali būti“ ir pan.;
– nuoseklus sąvokų žemėlapis turi šiuos elementus: sąvokas, teiginius, hierarchinius lygmenis, persikryžiuojančius ryšius ir pavyzdžius.

Sąvokų žemėlapio pavyzdys

Mokinio atlikties pavyzdys

Margarita Purlienė, biologijos mokytoja metodininkė

Į viršų     Filmuota medžiaga