Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Aktyvaus mokymosi metodų taikymo pavyzdžiai

Kampai

Tai mokymosi bendradarbiaujant metodas, kuris leidžia mokiniams pasirinkti ir aptarti tam tikrą temos aspektą. Kiekvienas kabineto kampas reiškia kitą temos aspektą. Kiekvienas mokinys pasirenka, į kurį konkretų mokytojo užduoto klausimo aspektą atsakys, ir eina į atitinkamą kampą. Kampą pasirinkę mokiniai susiranda porą ir aptaria su ja savo pasirinkimo priežastis. Mokiniai taip pat gali imtis papildomų klausimų, kurie skatina kritiškai mąstyti kalbama tema. Po diskusijos mokytojas atsitiktinai pakviečia poras iš kiekvieno kampo pasakyti savo nuomonę visai klasei.
Šis metodas dažniausiai taikomas aiškinantis diskusinius klausimus, tačiau galima taikyti ir kitais atvejais, kai mokiniams tenka rinktis ir paaiškinti savo pasirinkimo motyvus.

(Parengta naudojantis Bennett B. ir kt. Mokymasis bendradarbiaujant. Vilnius: Garnelis, 2000. p. 214.)

   
Taikymo pavyzdys: chemija, 8 klasė
   

Modifikuota metodo versija buvo panaudota chemijos pamokoje Kiekybinė mišinių sudėtis. Uždavinių sprendimas. Mokiniai sprendė uždavinius taikydami įvairius mokymosi būdus: rungtyniavimą, individualų darbą, bendradarbiavimą grupėje. Po to mokinių buvo prašoma taikytus būdus įvertinti naudojantis E. de Bono ,,Šešių kepurių“ metodu. Pamokos pabaigoje mokiniai, apmąstę savo patirtį, taikydami ,,Kampų“ metodą turėjo pasirinkti, kuris mokymosi būdas jiems patinka labiausiai. Taikant šį metodą siekta ugdyti mokymosi mokytis gebėjimus, gebėjimą pasirinkti tinkamas mokymosi strategijas, plėtoti supratimą, kurios asmeninės savybės padeda sėkmingai mokytis, kurios – ne.

 

Priemonės
3 lapai, ant kurių užrašyti mokymosi būdai: rungtyniavimas, individualus darbas, bendradarbiavimas grupėje.

 

Eiga
Prieš pamoką lapai su užrašytais mokymosi būdais pritvirtinami skirtinguose klasės kampuose. Šios pamokos atveju naudojami tik 3 kampai.
Mokinių prašoma pasirinkti, kuris mokymosi būdas jiems labiausiai patiko, ir eiti į atitinkamą kampą.
Mokiniai tarpusavyje padiskutuoja apie savo pasirinkimo priežastis.
Mokytojas paprašo savanorių garsiai įvardyti visai klasei savo pasirinkimo motyvus.

Virginija Katkuvienė, Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos chemijos vyresnioji mokytoja

Į viršų     Filmuota medžiaga