Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Projektai: galima mokytis kitaip

Siekiant sukurti sąlygas mokiniams įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų pagrindus, svarbu į mokymąsi įtraukti pačius mokinius, kad šie ne tik aktyviai atliktų mokymosi užduotis, bet ir patys kurtų ugdymo turinį: keltų jiems aktualias problemas ir ieškotų atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Vienas iš veiksmingų būdų tai daryti – projektinė veikla, nes:
  • kiekvienas projektas turi tikslą, apibrėžtą trukmę, vadinasi, mokiniams suteikiama galimybė drauge su mokytoju ar savarankiškai mokytis planuoti mokymosi laiką, dirbti su įvairiais informacijos šaltiniais, pritaikyti žinias praktikoje, dirbti ir grupėje, ir savarankiškai;
  • projektai tenkina mokinių smalsumą, nes dažniausiai susiję su tyrimais ar kūrybine raiška, teikia galimybių pasireikšti ir nuojautai, ir intelektui. Projektų dalyviai skatinami teikti kuo daugiau idėjų ir jas įgyvendinti. Projektinė veikla mokiniui suteikia galimybių stebėti savo pažangą, ja džiaugtis;
  • atlikdami projektinius darbus mokiniai gali tolygiau paskirstyti darbo krūvį, tai padeda jiems išmokti mokytis, ugdytis atsakomybę;
  • projektai padeda bendrojo ugdymo turinį sieti su savo kraštu, gyvenamąja aplinka, kūrybiškai spręsti problemas, adekvačiai vertinti realybę.
Į viršų     Filmuota medžiaga