Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Aktyvaus mokymosi metodų taikymo pavyzdžiai

Ratu pagal abėcėlę

Strategija Ratu pagal abėcėlę tinka tada, kai mokiniai turi gana tvirtų žinių. Mokiniai turi sugalvoti ir parašyti kuo daugiau su nagrinėjama tema susijusių žodžių – asociacijų. Reikia užpildyti kuo daugiau lentelės langelių, viename langelyje taip pat gali būti daugiau nei vienas žodis. Pildydami lentelę mokiniai gali naudotis įvairia literatūra ir rasti dar jiems nežinomų žodžių, kuriuos galima susieti su nagrinėjama tema. Ši lentelė taip pat gali būti naudojama ir sužadinimo veiklai.

(Parengta remiantis Buehl D. Interaktyviojo mokymosi strategijos. Vilnius: Garnelis, 2004,  p. 37.)  

Taikymo pavyzdys: biologija, 7 klasė
    Ši strategija buvo taikyta pamokoje kartojant skyrių „Maistas ir virškinimas“. Kiekvienam mokiniui buvo išdalytos tuščios „Ratu pagal abėcėlę“ strategijos lentelės kopijos.
Šabloną Ratu pagal abėcėlę rasite čia.
 

Priemonės
A5 formato popieriaus lapai, rašymo priemonė, vadovėlis, sąsiuvinis.
 

Eiga
Per 15 minučių mokiniai turėjo sugalvoti ir parašyti kuo daugiau su tema „Maistas ir virškinimas“ susijusių žodžių. Mokiniai galėjo naudotis visa turima medžiaga, kai kurie net skambino tėvams.
Mokiniai kviečiami po vieną pristatyti užpildytą tam tikrą lentelės dalį (pristatymas pradedamas nuo A raidės) ir trumpai paaiškinti, kaip įrašyti žodžiai susiję su maistu, mityba ir virškinimu.
Vienas mokinys – savanoris lentoje pildė bendrą klasės lentelę, kurioje užrašė visus žodžius, susijusius su pamokos tema. Iki pamokos pabaigos mokiniai galėjo papildyti savo lenteles. Labiausiai jiems rūpėjo sužinoti, kaip užpildyti langelius su Č, H ir Z raidėmis. Mokytoja paaiškino, kad gali likti ir tuščių langelių.

Mokinių atlikties pavyzdys
             

Pavyzdį pateikė Jolanta Dzikavičiūtė, Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja

     

Į viršų     Filmuota medžiaga