Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Aktyvaus mokymosi metodų taikymo pavyzdžiai

Grafinių tvarkyklių naudojimas

  Grafinės tvarkyklės padeda mokiniams suprasti ir struktūruoti mokymosi medžiagą, išskirti svarbiausią informaciją, idėjas, suprasti santykius, ryšius, prisiminti svarbiausius dalykus.
  Grafines tvarkykles gali naudoti įvairaus amžiaus, polinkių bei poreikių mokiniai nagrinėdami įvairaus pobūdžio medžiagą. Anot G. Petty, kuo tema abstraktesnė, tuo svarbiau ją pateikti vaizdu. Grafiniai mokymosi medžiagos vaizdavimo būdai ypač veiksmingi dirbant su teksto suvokimo sutrikimų turinčiais ir vizualiojo mokymosi stiliaus vaikais.
  Naudoti grafines tvarkykles nėra taip lengva, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Mokiniai turi būti mokomi jas naudoti. Žemesnėse klasėse reikėtų suteikti mokiniams didesnę paramą: pademonstruoti, kaip jos naudojamos, pateikti pradėtą pildyti schemą ir pan. Svarbu teikti mokiniams atsaką, kai jie dirba naudodami grafines tvarkykles ir atlikus darbą.

(Parengta remiantis Petty G. Įrodymais pagrįstas mokymas. Praktinis vadovas. Vilnius: Tyto alba, 2008,  p. 154–180)

Į viršų     Filmuota medžiaga