Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Aktyvaus mokymosi metodų taikymo pavyzdžiai

Skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimas

Virtuali mokymosi aplinka sudaro galimybių ne tik sudominti mokinius, bet ir įtraukti juos į interaktyvų mokymąsi. Tinkamas skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimas sudaro galimybes padidinti mokymosi veiksmingumą, ugdo mokinių savarankiškumą, skatina juos ieškoti, atrasti ir patirti pažinimo džiaugsmą. Šios priemonės taip pat sudaro galimybių diferencijuoti ir individualizuoti mokymąsi, racionaliau paskirstyti pamokos laiką ir naudoti metodus, skatinančius mokymąsi bendradarbiaujant.

Skaitmeninės mokymosi priemonės mokykloje gali būti naudojamos kaip:

 • mokymosi bendradarbiaujant priemonė;
 • ryšių užmezgimo priemonė;
 • informacijos paieškos ir duomenų bazių naršymo bei kūrimo priemonė;
 • bendravimo priemonė;
 • medžiagos pateikimo priemonė;
 • mokslinių tyrimų priemonė;
 • kūrybiškumo ugdymo priemonė;
 • administravimo priemonė;
 • nuotolinio mokymosi priemonė;
 • duomenų rinkimo ir analizės priemonė;
 • vadybos priemonė;
 • asmeninė mokymosi priemonė.

(Pagal Norman Longwort, 2007)

Skaitmeninės mokymosi priemonės padeda mokiniams išmokti tyrinėti, pažinti, suprasti gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, kuriuos sunku pamatyti plika akimi, apčiuopti ar stebėti ilgą procesą, pamatyti greitai nepamatomą rezultatą. Taip mokiniai ugdosi ne tik gamtamokslinę, bet mokėjimo mokytis, pažinimo kompetencijas.

(Parengta naudojantis šiais šaltiniais: Kaitą skelbia gamtos mokslai. Projekto „Ugdymo turinio IKT pagrindu kūrimas ir diegimas remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5–6 klasės mokiniams pavyzdžiu“ konsultantų geroji patirtis, Vilnius: Švietimo plėtotės centras, 2007; Pedagogo kompetencijų tobulinimas integruojant IKT į ugdymo procesą: metodinės rekomendacijos. Vilnius: Pedagogų profesinės raidos centras, 2007; Norman Longworth. Mokymosi visą gyvenimą praktika. Švietimo kaita XXI amžiuje. Vilnius: Kronta, 2007.)

Į viršų     Filmuota medžiaga