Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos metodų taikymo pavyzdžiai

Nebaigti sakiniai ir refleksijos klausimai

Kiekvienam mokiniui pamokos pabaigoje išdalijami lapeliai su nebaigtais sakiniais. Mokiniai pratęsia sakinius ir perskaito juos grupės ar klasės draugams.

Pamokoje sužinojau, kad ...
Buvo įdomu ...
Norėčiau daugiau sužinoti ...
Šią pamoką sekėsi ...

Valdemara Butkevičienė, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Klausimai refleksijai
Kaip jauteisi atlikdamas užduotį? Kodėl?
Kaip sekėsi atlikti užduotį? Kodėl?
Kuo tau buvo įdomi užduotis?
Ką jau žinojai, bet pasitikslinai atlikdamas užduotį?
Ką naujo sužinojai atlikęs užduotį?
Kas buvo sunkiausia atliekant užduotį ir kodėl?
Kodėl reikėjo pagalbos?
Koks buvo tavo konkretus indėlis?
Ar grupės nariai vykdė pareigas?
Kokį pažymį parašysi sau? Kodėl?
Ką reikėtų patobulinti?
Ką darytum kitaip?
Kur užduoties metu įgytas žinias pritaikytum praktikoje?
 

Projekto konsultantų mokymų dalyviai

 

Į viršų     Filmuota medžiaga