Vartotojo vadovas

Svetainė sukurta įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro vykdomą Europos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamą projektą „ Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.

Svetainėje pateikta medžiaga padės mokytojams planuoti, organizuoti ir vertinti ugdymo procesą, pasirengti konkrečiai į kompetencijų ugdymą orientuotai pamokai ar kitai ugdomajai veiklai. Svetainės turinys suskirstytas į dvi dalis: teorinę „Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektai“ ir praktinę „Kompetencijų ugdymo praktika“. Teorinėje dalyje glaustai pristatomi šiuolaikinio ugdymo tikslai ir mokymo bei mokymosi proceso bruožai. Praktinėje dalyje pateikiama pamokų, metodų ir projektinės veiklos pavyzdžių. Abi dalys iliustruotos filmuota medžiaga.

Taip pat pirmame svetainės lange, galima rasti informaciją „Apie svetainę“, „Apie projektą“, „Vartotojo vadovą“, „Biblioteką“, „Nuorodas“ bei „Kontaktus“.

Paspaudę skirtuką „Biblioteka“ rasime daugiau susistemintai naudingos informacijos ir projekte parengtos metodinės medžiagos.

Grįžkime į pirmą puslapį. Tai padaryti labai paprasta – tereikia paspausti viršuje, kairėje pusėje esantį užrašą „Kompetencijų ugdymas“.

Paspaudę ant laukelio „Šiuolaikinio ugdymo tikslai“ rasime glaustai išdėstytus šiuolaikinio ugdymo tikslus, lentelėje pateiktus esminius tradicinės ir šiuolaikinės mokyklos skirtumus.

Dėl patogios navigacijos net negrįžus į pradinį puslapį galima pasirinkti kitą dominančią temą. Paspaudę ant laukelio „Mokykla kaip besimokančiųjų bendruomenė“ rasime išplėtotą šią temą.

Kairėje pusėje matome potemių sąrašą. Tad galime lengvai iš vieno puslapio pereiti į kitą. Paspaudę laukelį „Mokinių, tėvų ir mokytojų partnerystė“ matysime atsiveriančią visą šią potemę. Šiame puslapyje matome aiškiai išskirtas, sutartiniais ženklais pažymėtas struktūrines dalis – „Aktualūs skaitiniai“ ir „Metodinė užduotis“.

Metodinės užduotys skirtos apmąstyti ir aptarti svetainėje pateiktą medžiagą ir savo praktiką.

Dabar grįžkime į pirmą puslapį paspaudę viršuje, kairėje pusėje, esantį užrašą „Kompetencijų ugdymas“. Pakalbėsime plačiau apie kitą svetainės dalį „Kompetencijų ugdymo praktika“.

Paspaudus ant laukelio „Pamoka“ atsivers puslapis, kuriame glaustai paaiškinta, kokia pamoka yra gera. Taip pat kairėje pusėje rasite sąrašą dalykų, kurių pamokų pavyzdžių pateikta svetainėje.

Pasirinkime vieną dalyką, pavyzdžiui, fiziką. Paspauskime ant „Fizikos pamokų aprašai su priedais“. Pasirinkime pirmą pamoką. Po lentele atsiveria glaustas pamokos aprašas.

Analizuojant pamoką galima paspausti ant laukelio „Mokymo eiga“. Čia pateikiama mokymo ir mokymosi eigos struktūra ir turinys. Mokymo ir mokymosi eigos apraše sukurtos aktyvios nuorodos, jas paspaudus atsiveria „Metodų skyrius“, kur galite rasti išsamesnės informacijos apie pamokoje taikomą metodą. Paspauskime ant nuorodos „Praktikos darbas“.

Atsivėrusiame lange yra daugiau informacijos apie praktikos darbą. Iš šio lango galima patogiai atidaryti ir „Praktikos darbo ataskaitos šabloną“. Paspaudus nuorodą atsivers šablono pavyzdys.

Grįžkime prie pamokos aprašo. Paspauskime ant laukelio „Metodinė užduotis“. Čia yra klausimai, kurie padės apmąstyti ir aptarti pamoką ir visą su pamoka susijusią medžiagą.

Paspaudę ant laukelio „Priedai“ rasime su pamoka susijusios medžiagos, kurią galima atsisiųsti Jums patogiais formatais. Paspaudus ant Word formato galima atisiųsti koreguojamą failą, kurį patogu papildyti ar patikslinti. Jei nereikia tokių galimybių, rinktės pdf formatą.

Papsaudus ant norimo formato ikonos, atsiveria dokumentas, kurį galite peržiūrėti ar išsisaugoti savo kompiuteryje.

Grįžkime į pradinį puslapį. Matome, kad abiejų temų paskutinė skiltis yra „Filmuota medžiaga“. Paspauskime.

Atsiveria filmuotos medžiagos saugyklos langas. Čia matome populiariausių filmukų sąrašą. Dėl įdiegtos patogios paieškos sistemos, įvedę raktinius žodžius, greitai rasti dominantį filmuką.