Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas

Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas

MMKVI skirtas 5–8 klasių mokiniams įsivertinti ir tobulinti mokėjimo mokytis kompetencijos nuostatas bei gebėjimus. Mokytojams MMKVI turėtų padėti išsiaiškinti, kaip mokiniai supranta savo mokymosi procesą, kokios yra jų nuostatos ir kokie gebėjimai organizuoti savo mokymąsi. Tai išsiaiškinę mokytojai galėtų lengviau įžvelgti mokymo ir mokymosi problemas, priimti pagrįstus sprendimus, kaip tobulinti ugdymo procesą. Metodinėse rekomendacijose mokytojams patariama, kaip naudotis instrumento įrankiais. Mokytojai, prieš priimdami sprendimą, kuriuos įrankius ir kada naudoti, turėtų atsižvelgti į kiekvieno mokinio mokymosi situaciją ir gebėjimus.


Autorių teisės
© dr. Viktorija Sičiūnienė
© Raimonda Budnikienė
© Edita Dijokienė
© Nijolė Lazauskienė
© dr. Elena Motiejūnienė