Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Aktyvaus mokymosi metodų taikymo pavyzdžiai

Savokos ir apibrėžimo schema

Sąvokos ir apibrėžimo schema – tai grafinė tvarkyklė (šabloną Sąvokos ir apibrėžimo schema rasite čia), naudojama supažindinant su dalyko terminais ir sąvokomis. Ji padeda mokiniams plačiau ir išsamiau suprasti, ką reiškia žodis ar sąvoka. Ši strategija taip pat skatina mokinius įtraukti į apibrėžimą ir jau turimas žinias.

(Parengta remiantis Buehl D. Interaktyviojo mokymosi strategijos. Vilnius: Garnelis, 2004, p. 44–46.)

Taikymo pavyzdys: biologija, 8 klasė
Ši strategija buvo taikyta pamokoje „Samanos – paprastos sandaros augalai“.

Priemonės
Penki A4 formato lapai, vienas A3 formato lapas, rašymo priemonės, vadovėlis, pratybų sąsiuvinis ir papildomas tekstas.

Eiga
Mokytoja projektoriumi parodo tuščią schemą ir paaiškina klausimus: Kas tai yra? Kas būdinga? Kokie pavyzdžiai?
Prieš pradedant pildyti schemą apie samanas, mokytoja ekrane parodo pradėtą pildyti schemą apie grybus. Mokiniai jau susipažinę su šiais organizmais, tyrinėjo juos praktiškai, todėl kartu su mokytoja žodžiu bando pildyti schemą, kad suprastų, kaip tai daroma.
Prieš pradedant braižyti naują schemą, mokiniai susiskirsto į penkias grupeles po 4. Jiems pateikiami tušti A4 formato lapai. Kiekvienai grupei pateikiamas tekstas apie samanas. Mokiniai gali naudotis ne tik papildomais tekstais, bet ir vadovėliu.
Visos grupės perskaito, kaip užpildė schemą, o du mokiniai sėdėdami prie kompiuterio klausydamiesi pildo vieną klasės schemą. Pasikartojančių frazių arba žodžių jau nebeįtraukia.
Toliau grupės parašo galutinį termino apibrėžimą. Mokytoja akcentuoja, kad apibrėžimą gali sudaryti ir daugiau nei vienas sakinys, apibrėžimą turi apimti visi schemos elementai: kategorija, pavyzdžiai ir ypatybės. Kiekviena grupė perskaito savo apibrėžimą ir užrašo dideliame lape. Lapas pakabinamas ant sienos, kad visi mokiniai matytų vieni kitų darbą

Mokinio atlikties pavyzdys
                               

Parengta remiantis Visagino „Verdenės“ gimnazijos biologijos vyresniosios mokytojos Jolantos Sadauskienės pamokos medžiaga

Į viršų     Filmuota medžiaga