Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Aktyvaus mokymosi metodų taikymo pavyzdžiai

Frayerio modelis

Frayerio modelis yra grafinė tvarkyklė (šabloną Frayerio modelis rasite čia), susidedanti iš keturių dalių, į kurias įrašoma su sąvoka susijusi informacija. Mokiniai pildo lentelę išdalytuose lapuose arba gali nusibraižyti ją į savo sąsiuvinius. Šis metodas gali būti sėkmingai taikomas įvairioms sąvokoms ar žodžiams, kuriuos sunku glaustai apibrėžti, aiškintis. Frayerio modelis tinka skaitant naują tekstą, apibendrinant ar kartojant temą, skyrių ir pan.

(Parengta remiantis Buehl D. Interaktyviojo mokymosi strategijos. Garnelis, 2004,  p. 57–59.)
   

Taikymo pavyzdys: biologija, 7 klasė
    Frayerio modelis buvo taikytas pamokoje apibendrinant skyrių „Nervų sistema ir jutimo organai“. Lentelės buvo išdalytos mokinių poroms. Mokiniai šią lentelę pildė pirmą kartą, todėl mokytoja prieš darbą visiems paaiškino, ką reiškia esminės ypatybės (bendros, būdingos visiems jutimo organams, pagrindinės savybės, požymiai) ir neesminės ypatybės (būdingos tik kai kuriems jutimo organams).
 

Priemonės
A4 formato popieriaus lapai, rašymo priemonės, vadovėliai, sąsiuviniai..
 

Eiga
Mokiniai sėdi poromis (užduotį galima atlikti ir individualiai arba grupelėmis po keturis). Poroms išdalijami lapai su Frayerio modeliu. Lentoje užrašomi žodžiai „Jutimo organai“, kuriuos mokiniai įrašo lentelės centre. Mokytoja paaiškina, kad visa informacija turi būti susijusi su jutimo organais.
1. Naudodamiesi turima medžiaga (vadovėliu, sąsiuviniu ar kitais užrašais) mokiniai ieško informacijos arba tardamiesi poroje ją prisimena ir pildo lentelę.
Informaciją apie jutimo organus galima pradėti pildyti ir nuo skilties Pavyzdžiai arba Nepavyzdžiai.
2. Mokinių užrašyta informacija mokytojai padedant aptariama su visa klase (mokiniai pasiūlo lentelę pradėti analizuoti nuo Pavyzdžių ir pereiti prie Esminių ypatybių).
Mokiniai paeiliui vardija jutimo organus, įrašytus skiltyje Pavyzdžiai.
Po kiekvieno pavyzdžio visi mokiniai reaguoja ir rankos pakėlimu parodo, kad jie taip pat įrašė tokį pavyzdį.
Jei perskaitomas jutimo organas nėra tinkamas pavyzdys, aiškinamasi, kodėl jį reikėtų perkelti prie skilties Nepavyzdžiai. Taip aptariamos dvi lentelės skiltys (Pavyzdžiai ir Nepavyzdžiai) ir pereinama prie esminių ypatybių.
Mokiniai paeiliui skaito užrašytas, jų manymu, esmines ypatybes ir taip kartu išsiaiškinama, kurios ypatybės yra esminės, kai kalbama apie jutimo organus, o kurios neesminės.
Nors mokytoja nuolat patarė ir padėjo, mokiniams buvo nelengva išskirti esmines ypatybes. Reikėjo susieti ne tik jutimo organus, bet ir rasti ryšį tarp jutimo organų ir kitų organų sistemų, kurių jie jau mokėsi: kraujotakos, nervų, atramos ir judėjimo.

Mokinių atlikties pavyzdžiai
                   

Jolanta Dzikavičiūtė, Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja

Į viršų     Filmuota medžiaga