Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Sužadinimo, patirties išsiaiškinimo, motyvavimo metodai

„Jei visą mokymosi psichologiją reikėtų nusakyti vienu teiginiu, sakyčiau taip: išsiaiškinkite, ką vaikas jau žino, ir atitinkamai mokykite.“

D. Ausubel


Prasmingas mokymasis vyksta tada, kai mokiniai aktyviai mokosi remdamiesi tuo, ką jau žino ar mano žiną. Tad kiekvienąkart pradedant mokytis naujų dalykų svarbu skirti laiko sužadinimo veiklai. Ja siekiama išsiaiškinti mokinių turimas žinias ir klaidingus įsitikinimus, paskatinti mokinius mąstyti nagrinėjama tema, sužadinti jų susidomėjimą, emocinį įsitraukimą. Sužadinimo veikla turėtų būti kryptinga, intensyvi. Prie jos metu išsiaiškintų dalykų turėtume nuolat grįžti mokymosi metu, su ja turėtume susieti mokymosi patirties apibendrinimą.

Šiame skyriuje pateikiami šių sužadinimo veiklai skirtų metodų aprašai ir taikymo pavyzdžiai:
Mokinių darbų aplankai
Nebaigti sakiniai
Demonstravimas
Pateikčių ir / ar skaitmeninių mokymosi objektų naudojimas
Žiūrėk – galvok – aptark su draugu
Minčių lietus
Mokinių patirties išsiaiškinimas
Istorijos pasakojimas, skaitymas, filmuotos medžiagos rodymas
Į viršų     Filmuota medžiaga