Nuorodos

 1. Bendrieji visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimai. Europos orientaciniai metmenys. http://ec.europa.eu/atoz_lt.htm (lietuvių kalba, žr. 2011 06 20).
 2. Gamtos mokslų kurso 7–8 klasėms interneto svetainė http://mkp.emokykla.lt/gamta7-8/
 3. http://lituanistika.emokykla.lt  (lietuvių kalba, žr. 2011 06 20).
 4. Integruoto gamtos mokslų kurso IKT pagrindu 5–6 klasėms interneto svetainė http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/ (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 5. Lietuvių kalbos kurso 5–6 klasėms interneto svetainė http://mkp.emokykla.lt/lietuviu5-6/
 6. Lietuvių kalba informacinėse technologijose http://www.likit.lt (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 7. Literatūros kūriniai 5–8 klasėms http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
 8. Mokomosios programos: Kalbos namai. http://www.kalbosnamai.lt (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 9. Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų užduočių pavyzdžiai Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/tyrimai (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 10. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros interneto svetainė http://www.nmva.smm.lt (lietuvių kalba, žr. 2011 06 20).
 11. Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainė http://www.nec.lt (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 12. Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainė http://www.smm.lt (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 13. Projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ sukaupta ir parengta medžiaga http://mokomes5-8.ugdome.lt/ (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 14. Ugdymo plėtotės centro svetainė http://www.upc.smm.lt