Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Fizikos pamokų aprašai su priedais

Kūnų matmenų radimas

Mokymo eiga

MOKYMO IR MOKYMOSI EIGA

Mokinių sudominimas, jų patirties išsiaiškinimas, pamokos uždavinio skelbimas

Trukmė

1. Pasiskirstymas grupėmis naudojant numeruotus lapelius. Įėję į kabinetą mokiniai nuo lentos nusiklijuoja po lipnų lapelį, kurio antroje pusėje užrašytas grupės numeris. Tokiu būdu 27 mokiniai suskirstomi į 5 grupes.
2. Atkaklus klausinėjimas. Šiuo metodu suaktyvinamos mokinių žinios, išsiaiškinama patirtis. Interaktyvioje lentoje rodomos 3 pateikties skaidrė (1 priedas) su klausimais:
Kokiomis priemonėmis matuojami kūnų linijiniai matmenys?
Kaip reikia matuoti, kad gautume kuo tikslesnius kūno matmenis?
Kodėl svarbu matuoti tiksliai?
Kaip nustatoma prietaiso padalos vertė ir absoliučioji paklaida?
Kaip teisingai užrašyti matavimo rezultatą?
3. Aptariamas pamokos uždavinys.
4. Aptariamas vertinimas (2 priedas).
 

10 min.

Mokymo ir mokymosi veikla

Trukmė

1. Primenamos grupinio darbo taisyklės. Grupėse mokiniai pasiskirsto šiais vaidmenimis: koordinatorius;
ataskaitos (plakato) rengėjas ir apipavidalintojas;
3–4 mokiniai tyrėjai (kiekvienas mokinys turi išmatuoti 1–2 kūnų matmenis).
2. Mokiniams išdalijami darbo lapai (3 priedas).
3. Praktikos darbas bendradarbiaujančiose grupėse.
Užduotys grupėms padėtos ant suolų:
1. Išmatuokite fizikos kabineto ilgį, suolo ilgį, kėdės plotį, demonstracinio stalo ilgį, interaktyviosios lentos ilgį.
2. Išmatuokite įvairių smulkių kruopų (žirnių, pupelių, sorų, perlinių, grikių) ilgius (eilučių būdu).
3. Išmatuokite laido (jungiamieji laidai, neizoliuotas varinis laidas, siuvimo siūlas, vilnonis siūlas), vijos ir siūlo skersmenį.
4. Išmatuokite 7 klasės (įvairių leidimo metų) fizikos vadovėlių lapo storį (matuokite eilučių būdu).
5. Išmatuokite įvairių rutulinių (teniso kamuoliuko, stiklinių rutuliukų, kaštono, žirnio) kūnų skersmenis (žirnis parinktas, kad būtų galima palyginti su kitos grupės matavimu). Mokiniai pasiskirsto veiklomis, matuoja, tariasi ir pildo darbo lapus (4 priedas).
4. Plakatų (grupės ataskaitos) parengimas ir pristatymas. Matavimo būdų demonstravimas. Grupės, atlikusios matavimo užduotis, parengia darbo ataskaitos plakatus, kuriuose, be visų matavimų, pažymi ir darbo įsivertinimo balus (5 priedas). Grupės atstovai pristato grupės ataskaitą, pademonstruoja, kokiu būdu matavo.  Mokiniai klausosi pristatymų ir savo darbo lapuose užsirašo po vieną kiekvienos grupės pateiktą matavimo rezultatą ir matavimo būdą.
 

25 min.

         

 

Apibendrinimas: vertinimas, įsivertinimas, refleksija

Trukmė

1. Mokiniai individualiai įsivertina savo pažangą (dirbau pats, reikėjo pagalbos, padėjau draugui) ir aptaria grupėje. Grupių administratoriai plakate Pažangos laipteliai priklijuoja savo grupės lapelius (kiekvienai grupei iš anksto išdalijami skirtingos spalvos lapeliai) ant laiptelių ir pakomentuoja, kaip kiekvienam grupėsnariui sekėsi dirbti.
2. Mokiniai įsivertina „Nebaigtų sakinių" metodu. Šiandien pamokoje sužinojau...
Per pamoką man geriausiai sekėsi....
Šiandien labiausiai patiko....
3. Mokiniai įsivertina atsakydami į klausimus:
Su kokiais sunkumais susidūriau?
Kas galėjo būti geriau?
Ką daryčiau kitaip?
4. Skiriami ir paaiškinami namų darbai: išbandyti bent po 2 kitų grupių pademonstruotus kūnų matavimo būdus.
5. Mokiniams siūloma išreikšti pamokoje patirtas emocijas „Nykščio“ metodu.
10 min.  

Priedai 1 priedas. Pateikties skaidrės: Kūnų matmenų radimas: praktikos darbas.
2 priedas. Praktikos darbo vertinimo kriterijai.
3 priedas. Mokinių darbo lapai.
4 priedas. Mokinių užpildytų darbo lapo pavyzdžiai.
5 priedas. Dviejų grupių plakatai / ataskaitos.
6 priedas. Pamokos vieta ilgalaikiame 7 klasės ciklų plane.
7 priedas. Trumpalaikis pamokų (ciklo) planas „Fizikiniai dydžiai ir jų matavimo vienetai“.

Į viršų     Filmuota medžiaga