Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Fizikos pamokų aprašai su priedais

Kietųjų kūnų slėgis

Pamokos aprašas

Pristatoma fizikos pamoka Kietųjų kūnų slėgis vyko 2011 metų balandžio 15 dieną Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos 8a klasėje. Pamoką vedė fizikos mokytojas metodininkas Algimantas Kaminskis. Šia pamoka pradedamas naujas skyrius „Slėgis“ ir kartu grįžtama prie jau išmoktos medžiagos, ypač akcentuojant jėgą ir jėgos poveikį. Mokiniams sudominti mokytojas skiria praktines užduotis, atliekamas grupėse. Aiškinantis naują temą, skiriamas darbas su vadovėliu ir naudojamas skaitmeninis mokymosi objektas. Jį demonstruoja ir aiškina mokytojas, užmegzdamas pokalbį su mokiniais. Pamokoje pateikiama daug slėgio didinimo ir mažinimo pavyzdžių iš gyvenamosios aplinkos. Mokiniai skatinami apibendrinti gaunamą informaciją, mokomi išsakyti ir pagrįsti savo požiūrį. Ugdomos gamtamokslinė, mokėjimo mokytis, komunikavimo kompetencijos. Pamokos pabaigoje aptariama, ar įgyvendinti uždaviniai.

Mokykla Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla
Klasė, dalykas 8 klasė, fizika
Mokytojas Algimantas Kaminskis
Bendrosios kompetencijos Mokėjimo mokytis:
  • noriai mokosi naudodamiesi mokytojo pasiūlytomis priemonėmis;
  • mokosi į(si)vertinti rezultatą.
Socialinė:
  • geba susitarti;
  • jaučia atsakomybę už savo ir kito veiklos rezultatus.
Komunikavimo:
  • naudoja įvairias bendravimo priemones;
  • kritiškai vertina gaunamą informaciją, mokosi pagrįsti savo požiūrį.
Pasiekimai išbendrųjų programų Nuostatos
Domėtis judėjimo dėsniais ir jų taikymu kasdieniame gyvenime ir technikoje, remtis jais kasdieniame gyvenime.
Gebėjimai
1.3. Formuluoti išvadas, palyginti savo ir draugų gautus stebėjimų ir bandymų rezultatus, nurodyti galimas jų skirtumų priežastis.
1.4. Vartoti pagrindinius matavimo vienetus.
8.6. Aiškinti, kaip slėgis naudojamas buityje ir technikoje. Siūlyti slėgio didinimo ir mažinimo būdų.
Žinios
8.6.1. Apibūdinti slėgį kaip jėgą, veikiančią ploto vienetą.
8.6.3. Nurodyti dažniausiai vartojamus slėgio vienetus.
Pamokos tema     Kietųjų kūnų slėgis
Pamokos uždavinys (-iai) Dirbdami grupėmis, naudodamiesi vadovėliu ir skaitmeniniu mokymosi objektu mokiniai išmoks apibūdinti slėgį kaip jėgą, veikiančią ploto vienetą  ir išsiaiškins, nuo ko priklauso slėgio dydis ir kaip jį galima didinti ar mažinti.
   Priemonės Vadovėliai (Valentinavičius V. Fizika 8 klasei. Kaunas: Šviesa, 2004), kompiuteris, daugialypės terpės projektorius, skaitmeninis mokymosi objektas „Kodėl nepatogu miegoti ant grindų?“, praktinėms užduotims atlikti skirtos priemonės: adatos, peiliai, obuolys, medinis plaktukas, audinio atraižos, vinys, smėlio dėžutė, svarstis, medinė lenta, medžio rąstelis, kuprinė su samanomis, pagalvė, lazda.

Į viršų     Filmuota medžiaga