Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Fizikos pamokų aprašai su priedais

Kūnų matmenų radimas

Priedai

1 priedas. Pateikties skaidrės: Kūnų matmenų radimas: praktikos darbas.
2 priedas. Praktikos darbo vertinimo kriterijai.
3 priedas. Mokinių darbo lapai.
4 priedas. Mokinio užpildyto darbo lapo pavyzdžiai. 
5 priedas. Dviejų grupių plakatai /ataskaitos.
6 priedas. Pamokos vieta ilgalaikiame 7 klasės ciklų plane.
7 priedas. Trumpalaikis pamokų (ciklo) planas „Fizikiniai dydžiai ir jų matavimo vienetai“.

Į viršų     Filmuota medžiaga