Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Gamta ir žmogus pamokų aprašai su priedais

Gyvūnams reikia maisto medžiagų

Pamokos aprašas

Pamoka Gyvūnams reikia maisto medžiagų vyko 2010 metų balandžio 13 dieną Panevėžio „Vyturio“ vidurinės mokyklos (dabar – progimnazija) 5b klasėje. Pamoką vedė biologijos mokytoja metodininkė Sonata Petraitienė.
Dirbdami bendradarbiaujančiose grupėse mokiniai analizavo tekstus apie maisto medžiagų reikšmę organizmams ir maisto produktų etiketes, kuriose nurodyta produkto sudėtis. Parengė mitybos pasiūlymus draugui, nurodydami maisto medžiagų svarbą organizmui. Mokiniai mokėsi labiau pasitikėti ne tik savo jėgomis, bet ir kitais, vertinti savo ir kitų darbą.

Mokykla Panevėžio „Vyturio“ vidurinė mokykla (dabar – progimnazija)
Klasė, dalykas 5 klasė, gamta ir žmogus
Mokytojas Sonata Petraitienė
Bendrosios kompetencijos Mokėjimo mokytis:
mokosi noriai pasitikėdami savo jėgomis;
pagal kriterijus įsivertina, vertina kitų darbą.
Socialinė:
bendradarbiauja siekdami bendro tikslo, yra atsakingi.
Komunikavimo:
randa informaciją nurodytuose šaltiniuose, ją atrenka.
Pasiekimai iš bendrųjų programų Nuostatos
Domėtis sveika gyvensena ir stengtis pritaikyti jos principus praktiškai.
Gebėjimai
2.4. Remiantis įgytomis žiniomis apie maisto medžiagas, jų energinę vertę, paaiškinti sveikos mitybos esmę.
Žinios ir supratimas
2.4.1. Nurodyti pagrindines maisto medžiagas: angliavandenius, baltymus, riebalus ir aptarti jų reikšmę aprūpinant organizmą energija.
Pamokos tema Gyvūnams reikia maisto medžiagų
Pamokos uždavinys (-iai) Bendradarbiaujant grupėse parašyti mitybos pasiūlymus draugui.
Priemonės Pateiktis, multimedia projektorius, dalijamoji medžiaga: užduotys, tekstai apie maisto medžiagas, maisto produktų etiketės, lipnūs lapeliai, lipni guma, lapai pasiūlymams rašyti, lapas su skale nuo 1 iki 10 vertinti ir įsivertinti.
Į viršų     Filmuota medžiaga