Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos metodų taikymo pavyzdžiai

Vertinimas spalvotais lapeliais

Ant lentos / sienos pakabinus parengtą sienlaikraštį, mokiniai vertina savo draugų darbus. Vertinti galima tik kitos grupelės darbą. Ant labiausiai patikusio darbo mokiniai užklijuoja lapelį. Grupė, gavusi daugiausiai lapelių, gauna 2 balus, o kitos – 1 balą, kurie sumuojami prie kaupiamojo balo. Tokiu būdu mokiniai skatinami vertinti atsakingai.
Po darbų pristatymo dar kartą su mokiniais pakartojama, ko buvo siekiama pamokoje, ar pasiektas iškeltas uždavinys.

Mokinių atlikties pavyzdžiai

Kristina Vėlyvienė, Marijampolės Petro Armino pagrindinės mokyklos vyresnioji biologijos mokytoja

Į viršų     Filmuota medžiaga