Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos metodų taikymo pavyzdžiai

Struktūruoti klausimai

Kai mokiniai atlieka grupei skirtą užduotį, jiems gali būti pateikti struktūruoti klausimai, kurie padeda apmąstyti ir įsivertinti darbo grupėje patirtį.

Taikymo pavyzdys: lietuvių kalba, 5 klasė

5 klasės mokiniai buvo suskirstyti grupėmis. Joms buvo skirta projektinio pobūdžio užduotis: per 3 mėnesius parengti klasės draugams 30 min. trukmės lietuvių kalbos viktoriną. Mokiniai savarankiškai planavo užduoties atlikimo laiką, numatė viktorinos užduočių struktūrą, turinį, vertinimą. Po viktorinos mokytoja paprašė mokinių apmąstyti darbo grupėje patirtį ir užpildyti pateiktas lenteles.

Mokinių atlikties pavyzdžiai
 

Parengta remiantis Ingos Mėlinauskaitės, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos vyresniosios lietuvių kalbos mokytojos, pamokų medžiaga

Į viršų     Filmuota medžiaga