Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos metodų taikymo pavyzdžiai

Pyrago dalijimas

Pyrago dalijimas Kai grupė baigia dirbti, jai įteikiamas popieriaus lapas su nubraižytu apskritimu. Grupės nariai turi padalyti „pyragą“ į tokias dalis, kurios vaizdžiai rodytų kiekvieno grupės nario indėlį į grupės darbą.

Lina Plėtienė ir Jolanta Baltienė, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės

Į viršų     Filmuota medžiaga