Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos metodų taikymo pavyzdžiai

Kompetencijų įsivertinimo lentelė

Tam tikros mokymosi veiklos / ciklo / etapo pabaigoje kiekvienas mokinys ar mokinių grupė įsivertina savo pažangą pagal kompetencijų įsivertinimo lenteles.

Taikymo pavyzdys: fizika, 7 klasė
Praktikos darbo pabaigoje grupės gauna kompetencijų įsivertinimo lentelę. Aptarę savo veiklas pamokoje, mokiniai lentelėje užrašytiems gebėjimams turi priskirti mokykloje naudojamus kompetencijų simbolius* ir užrašyti vardus mokinių, kuriems geriausiai sekėsi ugdytis nurodytus gebėjimus. Šias lenteles naudojau pamokoje po praktikos darbo „Daikto šešėlių, gaunamų su viena ir dviem žvakėmis, tyrimas“. Mokiniai dirbdami grupėmis planavo eksperimento eigą, jį atliko ir formulavo išvadas. Kiekviena grupė, naudodamasi eksperimento rezultatais, atsakė į klausimus ir įsivertino padarytą pažangą.
* Gimnazijos bendruomenė sukūrė bendrųjų kompetencijų simbolius ir pagamino lipdukus su jais. Mokytojai ir mokiniai susitaria dėl kriterijų, už ką skiriami lipdukai.

Priemonės
  • Lapas su simboliais.
  • Mokytojos parengta lentelė įsivertinti.
Eiga
Mokytojos sudarytoje lentelėje grupės nariai pagal užrašytus gebėjimus nustato, kokia tai kompetencija. Nupiešia jos simbolį ir, aptarę, kam geriausiai sekėsi ugdyti įvardytus gebėjimus, užrašo vardus. Pakomentuoja klasei.
Gebėjo diskutuoti, išklausyti kitą.Gebėjo pagrįsti savo ir grupės nuomonę. Simbolis Grupės nariai, kuriems tai sekėsi:
Gebėjo planuoti veiklą ir laiką. Simbolis Grupės nariai, kuriems tai sekėsi:
Atsakingai atliko savo pareigas.Atlikdamas užduotis dirbo  nuosekliai, kryptingai. Simbolis Grupės nariai, kuriems tai sekėsi:
Mokinių atlikties pavyzdys

Irena Joneikienė, Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė

Į viršų     Filmuota medžiaga