Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos metodų taikymo pavyzdžiai

Gebėjimų įsivertinimo kreivė

Gebėjimų įsivertinimo kreivė yra grafinė forma, skirta įsivertinti. Sistemingai pildoma ji vaizdžiai parodo gebėjimų dinamiką.  

Taikymo pavyzdys: biologija, 7 klasė
  Gebėjimų įsivertinimo kreivė buvo naudojama po atlikto praktikos darbo, kurio metu buvo tiriami įvairiose sąlygose auginti vienaląsčiai protistai. Mokiniai, dirbdami mažomis grupelėmis,  ištyrė, kokios 4 augimo ir dauginimosi sąlygos protistams geriausios, nupiešė vienaląsčius protistus bei atsakė į 3 klausimus, pateiktus praktikos darbų aprašyme, ir suformulavo išvadas.
Praktikos darbo ataskaitą rasite čia.

Priemonės

Praktikos darbai ir mokytojos parengta schema įsivertinti gamtininko tyrėjo gebėjimus.

Eiga
Kiekvienas mokinys savo praktikos darbų sąsiuvinyje nusibraižė gebėjimų įsivertinimo schemą ir ašyse pažymėjo taškus, kurioje vietoje atliekant šį praktikos darbą yra jo gebėjimų lygis. Atlikdami kitus praktikos darbus mokiniai taip pat naudojo gebėjimų įsivertinimo schemą ir stebėjo, kaip keičiasi jų gebėjimų lygis.


Žiedrūna Jovaišienė, Kauno Kazio Griniaus pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė

Į viršų     Filmuota medžiaga