Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Sužadinimo, patirties išsiaiškinimo, motyvavimo metodų taikymo pavyzdžiai

Pateikčių ir / ar skaitmeninių mokymosi objektų naudojimas

Siekiant motyvuoti mokinius, sužadinti jų dėmesį gali būti demonstruojamos pateiktys, naudojami skaitmeniniai mokymosi objektai. Demonstracijų poveikis padidėja, jei demonstruojamas turinys susijęs su praktiniu jo taikymu gyvenime, jei pateiktys papildomos pavyzdžiais iš kitų literatūros šaltinių ar iš interneto parsiųstais paveikslėliais. Išradingas informacijos pateikimas žadina mokinių emocijas ir padeda siekti geresnių mokymosi rezultatų. Vaizdžiai pateiktas  susistemintas pamokos įvadas leidžia mokiniams geriau įsiminti informaciją ir paversti ją žinių sistema.

(Parengta naudojantis Pedagogo kompetencijų tobulinimas integruojant IKT į ugdymo procesą: metodinės rekomendacijos. Vilnius: Pedagogų profesinės raidos centras, 2007)

Taikymo pavyzdys: gamta ir žmogus, 6 klasė

Pradedant nagrinėti temą apie rūgštis ir šarmus demonstruojamos skaidrės ar skaitmeniniai mokymosi objektai, siekiant vaizdžiai parodyti šių medžiagų veikimą gamtoje ar kasdieniame gyvenime. Rodant skaitmeninius mokymosi objektus yra vartojamos naujos sąvokos, pavyzdžiui, indikatorius, neutralizacija. Mokytoja, vartodama naujus žodžius, paaiškina, kad šių sąvokų reikšmę mokiniai supras atlikdami bandymą. Skaitmeninius mokymosi objektus, vaizduojančius, kaip pasikeičia tirpalų spalva įpylus indikatorių, patariama demonstruoti tuomet, kai mokiniai jau bus atlikę praktikos darbą.

Priemonės:
http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/, kompiuteriai su interneto prieiga.

Eiga
Naudojant skaidres ir skaitmeninius mokymosi objektus mokiniai sudominami pateikiant keletą aktualių ir kasdienių pavyzdžių apie rūgščių ir šarmų poveikį: bitės, širšės įgėlimas, padidėjęs skrandžio rūgštingumas, augalų augimas rūgščioje dirvoje ir kt. Taip pat vaizdžiai pateikiamos rekomendacijos, kaip elgtis įkandus vabzdžiams ar kitaip patyrus šarmų ir rūgščių poveikį. Mokiniai susidomėję stebi demonstracinę medžiagą, dalijasi savo patirtimi. Skaidrėse parodomi gamtiniai indikatoriai – raudongūžis kopūstas ir aronija. Akcentuojama, kad šios pamokos metu ir bus naudojamos raudongūžių kopūstų sultys tirpalų rūgštingumui nustatyti.

Živilė Montrimienė, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos biologijos mokytoja

Į viršų     Filmuota medžiaga