Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Sužadinimo, patirties išsiaiškinimo, motyvavimo metodų taikymo pavyzdžiai

Mokinių patirties išsiaiškinimas

Mokinių patirties išsiaiškinimo metodas naudojamas įvairiose klasėse pamokos pradžioje siekiant tikslingai suskirstyti  mokinius į grupes, motyvuoti tolesnei veiklai. Šis metodas tinka pakartoti, įtvirtinti jau išnagrinėtą temą, leidžia integruoti kelių dalykų žinias, lavina vaizduotę.

Taikymo pavyzdys: fizika, 7 klasė

Šis metodas taikytas pamokos Daikto šešėlių, gaunamų su viena ir dviem žvakėmis, tyrimas  pradžioje. Mokiniai turėjo prisiminti šviesos šaltinių rūšis, šviesos sklidimo dėsningumus, jiems buvo sudaryta galimybė dalyko žinias susieti su etnokultūros elementais.

Priemonės
Kortelės, tvirtinamos ant stovelio, maži paveikslėliai, popieriaus lapai.

Eiga
Prieš pamoką ant grupių stalų mokytoja pastato stovelius su kortelėmis-paveikslėliais, susijusiais su pamokos tema.
Tokius pat, mažesnius paveikslėlius mokiniai išsitraukia įeidami į kabinetą ir atsisėda prie stalo, ant kurio yra kortelė su paveikslėliu.

Pamokos pradžioje mokytoja prašo mokinių atpažinti kortelėje pavaizduotą objektą ir jo vardu pavadinti savo grupę. Pasitarę mokiniai įvardija pavaizduotą objektą ir lape užsirašo grupės pavadinimą, pvz., žibalinė lempa, deglas, laužas, žvakė, gatvės žibintas, saulė.
Pateikties skaidrėje pateikiamas planelis, pagal kurį per 2 min. mokiniai turi pasiruošti pristatyti savo grupės šviesos šaltinį. Mokiniai turi prisiminti šviesos šaltinių rūšis, šviesos sklidimo dėsningumus, turi galimybę susieti žinias su etnokultūros elementais.

Plano pavyzdys:

1. Šaltinio pavadinimas.
2. Šaltinio rūšis.
3. Kaip sklinda šviesa nuo šaltinio?
4. Istorinis laikotarpis, kuriame šviesos šaltinis jau buvo naudojamas.

Mokytoja žodžiu įvertina pristatymus, apibendrina, pakomentuoja klaidas ir paskelbusi, kad nauja pamoka susijusi su šviesos sklidimo ypatybėmis, tęsia pamoką.

Irena Joneikienė, Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė

Į viršų     Filmuota medžiaga