Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Sužadinimo, patirties išsiaiškinimo, motyvavimo metodų taikymo pavyzdžiai

Minčių lietus

Minčių lietus – tai metodas, kurio tikslas – paskatinti mokinius spontaniškai pateikti kuo daugiau idėjų. Pavyzdžiui, mokytojas pateikia problemą arba situaciją iš gyvenimo, mokiniai ją trumpai apmąsto ir po to išsako savo mintis – kuo daugiau problemos sprendimo variantų. Idėjos ir mintys reiškiamos laisvai, nesistengiant jų vertinti. Pasisakymų esmė trumpai užrašoma lentoje arba kitaip fiksuojama. Pabaigoje kiekvienas pasisakymas nagrinėjamas, įvertinamas, daromos išvados.

Taikymo pavyzdys: gamta ir žmogus, 5 klasė

Taikant šį metodą skatinama laisvai reikšti mintis, mąstyti, išsiaiškinti mokinių patirtį, rasti geriausius sprendimus ir išeitis, tema plėtojama tam tikra kryptimi. Jį tinka taikyti pradedant nagrinėti kokią nors aktualią temą, problemą ar klausimą. Minčių lietaus metodą taikiau 5 klasėje, nagrinėjant temą „Šiukšlės“.

Priemonės
Kibiras, šluota, darbinės pirštinės, kauptukas, balandžio paveikslas.

Eiga
Pamokos pradžioje mokiniams parodomi daiktai: kibiras, šluota, darbinės pirštinės, kauptukas. Pateikiami klausimai:
– Kokias mintis sukelia šie daiktai?
– Ką su jais galima nuveikti?
Mokinių atsakymai užrašomi lentoje.
Mokiniams atsakius toliau rodomas balandžio piešinys ar nuotrauka ir klausiama:
– Kaip siejasi parodyti daiktai ir nuotrauka?

Mokinių atsakymai apibendrinami ir akcentuojama, kad mintys gali būti siejamos su balandžio mėnesiu – švaros, tvarkos mėnesiu ir akcija „DAROM 2010“.

Kristina Vėlyvienė, Marijampolės Petro Armino pagrindinės mokyklos vyresnioji biologijos mokytoja

Į viršų     Filmuota medžiaga