Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Sužadinimo, patirties išsiaiškinimo, motyvavimo metodų taikymo pavyzdžiai

Demonstravimas

Demonstravimas yra mokymo metodas, kuriuo tikrovės daiktai, reiškiniai ar jų atvaizdai paverčiami mokymo šaltiniu. Pavyzdžiui, mokytojas ką nors rodo, paskui aiškina, pasakoja, kas matoma, girdima ar kitais pojūčiais patiriama. Demonstruojant vaizdas dažnai siejamas su pasakojimu.

Taikymo pavyzdys: fizika, 8 klasė
Kai pradedama aiškinti nauja jėgos sąvoka, ypač svarbu sužadinti mokinių dėmesį, kad jie įgytų supratimą. Toliau nagrinėjant su šia sąvoka susijusias temas mokytojas pirmiausia remiasi tuo, kad mokiniai jau turi supratimą apie šią sąvoką. Šio sužadinimo / demonstravimo tikslas yra susipažinti su tamprumo jėga ir jos pasireiškimu praktikoje. Kadangi tokiam demonstravimui reikalingos nesudėtingos priemonės, būtų gerai, kad demonstravimas virstų trumpais eksperimentais – mokiniai patys galėtų išbandyti ir pajusti tamprumo jėgos pasireiškimą.
 

Priemonės
Priemonės tamprumo jėgai demonstruoti: kempinė, spyruoklė, liniuotė, guminis kamuoliukas, plastikinė stiklinė, interaktyvi lenta (jei yra).

 

Eiga
Pamokos pradžioje mokiniai stebi įvairias rodomas deformacijas: spaudžiama ir tempiama kempinė, spaudžiama spyruoklė, lenkiama plastikinė liniuotė, spaudžiamas guminis kamuoliukas, su triukšmu sugniuždoma vienkartinė plastikinė stiklinaitė (smūgio sukeltas triukšmas pasirinktas specialiai – dėmesiui atkreipti). Deformacijas galima rodyti visas iš karto, tada mokiniams užduoti probleminių klausimų arba demonstruoti po vieną ir iš karto aiškintis įvykusios deformacijos pokyčius.
Po demonstracijų mokinių prašoma paaiškinti regimų kūnų matmenų ir formos pakitimus, juos savais žodžiais įvardyti ir sugrupuoti. Mokytojas gali pateikti grupavimo pavyzdį arba leisti patiems sugrupuoti stebėtas deformacijas pagal pasirinktus kriterijus, pavyzdžiui, kaip greitai daiktas grįžta į pradinę padėtį, ar aiški / kokia yra deformacijos forma ir pan.
Siekiant išsiaiškinti, kaip mokiniai suprato deformacijos reiškinį, interaktyvioje lentoje savais žodžiais jie užrašo reiškinio apibūdinimą, taip pat turi vienu žodžiu įvardyti, ką stebėjo.
Po to pateikties skaidrėje pateikiamas deformacijos apibrėžimas. Tada palyginama, ar mokiniai teisingai apibūdino šį reiškinį. Pamokoje diskutuojant išsiaiškinama, kaip tamprumo jėga padeda veikti įvairiems prietaisams.
Mokiniams aktyvinti mažose grupelėse atliekamos trumpos užduotys. Prašoma paaiškinti ir brėžiniu pavaizduoti deformacijos metu atsirandančios jėgos kryptį. Užduotys siejamos su gyvenimo praktika bei galimybe žinias pritaikyti buityje. Atliekant užduotis pateikties skaidrėse demonstruojami pavyzdžiai: automobilio amortizatoriai, oro pagalvės avarijos metu, dviračio sėdynės spyruoklės, spynos užraktas ir kt.

Rima Baltrušaitienė, Kauno Kazio Griniaus pagrindinės  mokyklos fizikos mokytoja ekspertė

Į viršų     Filmuota medžiaga