Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas

Refleksijos įrankis

Mokėjimo mokytis refleksijos įrankio paskirtis – padėti mokiniams apmąstyti savo mokymąsi, suprasti, kaip, kada ir ką išmoko, įvertinti padarytą pažangą, mokymosi įpročius, asmenines savybes ir pasiektus rezultatus, numatyti, ką reikėtų keisti, kad geriau sektųsi mokytis. Refleksijos įrankį sudaro šeši mokymosi objektai (MO), skirti 5–8 kl. mokiniams: dienoraštis, interviu, komiksas, minčių žemėlapis, istorija ir rašinys. Pasirenkant MO vertėtų atsižvelgti į mokinių patirtį ir gebėjimus, mėgstamas veiklas, mokinio mokymosi stilių.

5-8 klasės

Refleksijos įrankio panaudojimo metodinės rekomendacijos:

 
Refleksijos įrankio SCORM formatas: