Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas

Įsivertinimo įrankis „Voratinklis“

Įsivertinimo „Voratinklis“ – vizualus grafinis veiklos rezultatų / pažangos (įsi)vertinimo būdas. Jis gali būti naudojamas:
  • darbui pamokoje (įsi)vertinti;
  • stebėti ir fiksuoti mokymosi pažangą ilgesnį laikotarpį.
„Voratinklio“ diagramą sudaro iš vieno centro nubrėžtos ašys, kurių skaičius atitinka vertinamų rodiklių (nuostatų, gebėjimų, žinių ir supratimo) skaičių. Vertinimo skalė ašyse rodo vertinamų rodiklių intensyvumą. Naudojantis skaitmeniniu įrankiu „Voratinklis“ galima:
  • keisti diagramos ašių skaičių nuo 3 iki 8 ir vertinimo skalės intensyvumą nuo 1 iki 10;
  • peržiūrėti ir redaguoti sukurtas diagramas (maksimalus diagramų skaičius viename faile – 6);
  • sukurtas diagramas išsaugoti spausdintiniu (PDF) ar darbiniu (XML) formatais.
 
 

Įsivertinimo įrankio „Voratinklis“ versija mobiliems įrenginiams  


Skaitmeninio įsivertinimo įrankio „Voratinklis“ panaudojimo metodinės rekomendacijos:

Atsisiųsti PDF  


Skaitmeninio įsivertinimo įrankio „Voratinklis“ sukūrimo žingsniai:

Atsisiųsti PDF


 
Skaitmeninio įsivertinimo įrankio „Voratinklis“ SCORM formatas: