Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas

Diagnostinis įrankis

Diagnostinį įsivertinimo įrankį sudaro aštuoni klausimynai: po keturis 5–6 klasių ir 7–8 klasių mokiniams. Vertinamos šios keturios mokėjimo mokytis kompetencijos sritys:
  • teigiamas požiūris į mokymąsi ir nusiteikimas mokytis – „Kodėl mokausi?“;
  • mokymosi tikslo ir jo link vedančių veiklų numatymas – „Ko mokausi?“;
  • organizuota ir kryptinga mokymosi veikla – „Kaip mokausi?“;
  • mokymosi veiklų ir rezultatų apmąstymas bei įsivertinimas – „Kaip sekasi?“
Kiekvienas klausimynas sudarytas iš 20 uždarojo tipo klausimų. Įsivertinimo pabaigoje pateikiami mokėjimo mokytis kompetencijos srities keturių pažangos lygių aprašymai ir atsakymų, priskirtų kiekvienam lygiui, skaičius, visi pasirinkti atsakymai ir jų įvertinimas taškais. Siekiama, kad atsakydamas į klausimus mokinys apmąstytų ir suprastų, kokius mokymosi įpročius ir gebėjimus įsivertinamoje kompetencijos srityje jam reikėtų patobulinti. 


5–6 klasės

7–8 klasės
 
Diagnostinio įrankio panaudojimo metodinės rekomendacijos:

 
Diagnostinio įrankio SCORM formatas: