Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas

Planavimo įrankis

Planavimo įrankį sudaro keturi dviejų tipų mokymosi objektai: tekstai apie mokymosi planavimą su užduotimis ir minčių žemėlapiai. Prie mokymosi objektų pateikiami mokymosi uždaviniai ir patarimai mokiniui. Siekiama, kad mokiniai suvoktų, kodėl svarbu turėti mokymosi tikslus, sužinotų, kaip išsikelti sau svarbius ir realius mokymosi tikslus, ir išmoktų planuoti jų įgyvendinimą. 

Minčių žemėlapiai

Tekstai ir užduotys

Mokymosi planavimo įrankio panaudojimo metodinės rekomendacijos:

 
Mokymosi planavimo įrankio SCORM formatas: