Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas