Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas

Mokymosi pažangos stebėjimo įrankis

Pažangos stebėjimo įrankį sudaro trys dviejų tipų mokymosi objektai: po vieną minčių žemėlapį 5–6 ir 7–8 klasių mokiniams ir mokymosi pažangos stebėjimo dienoraštis, skirtas 5–8 klasių mokiniams. Prie mokymosi objektų pateikiami mokymosi uždaviniai ir patarimai mokiniui. Pažangos stebėjimo įrankio paskirtis – padėti mokiniams stebėti, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi priimant sprendimus dėl tolesnių veiksmų.

Minčių žemėlapiai

Dienoraštis

Mokymosi pažangos stebėjimo įrankio panaudojimo metodinės rekomendacijos:

 
Mokymosi pažangos stebėjimo įrankio SCORM formatas: