Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas

Mokymosi stiliaus nustatymo įrankis

Mokymosi stiliaus nustatymo įrankio paskirtis – padėti mokiniams išsiaiškinti savo mokymosi stilių ir suprasti, kokie mokymosi būdai jiems tinkamiausi, sužinoti, kad yra įvairių kitų mokymosi būdų, ir paskatinti juos išbandyti. Mokymosi stiliaus nustatymo įrankį sudaro trys dviejų tipų mokymosi objektai (toliau – MO): tekstas su užduotimis, skirtas 5–6 klasių mokiniams, tekstas su užduotimis 7–8 klasių mokiniams ir klausimynas mokymosi stiliui nusistatyti 5–8 klasių mokiniams.

Tekstai ir užduotys

5–6 klasės

Skaitydami tekstą ir atlikdami užduotis mokiniai sužinos, kaip jaučiasi, mąsto, kalba ir elgiasi skirtingo mokymosi stiliaus mokiniai konkrečioje situacijoje, išsiaiškins, pagal kokius požymius išskiriami regimasis (vizualinis), girdimasis (audialinis) ir veikimo (kinestetinis) mokymosi stiliai.

7–8 klasės

Skaitydami tekstą apie keturių mokinių mokymosi patirtis ir atlikdami užduotis mokiniai sužinos apie įvairius skirtingiems mokymosi stiliams tinkamus mokymosi būdus. Siekiama, kad mokiniai suprastų, kaip pasirinkti sau priimtinus ir konkrečiai mokymosi situacijai bei užduočiai tinkamiausius mokymosi būdus, kad per tą patį laiką išmoktų daugiau ir geriau.

5–8 klasės

Atsakę į klausimyno klausimus mokiniai sužinos, koks mokymosi stilius jiems būdingiausias ir kokiais būdais jie turėtų mokytis, kad pasiektų geriausių rezultatų.


 
Mokymosi stiliaus nustatymo įrankio panaudojimo metodinės rekomendacijos:

 
Mokymosi stiliaus nustatymo įrankio SCORM formatas: