Pažangos stebėjimas. Minčių žemėlapis 7–8 kl.

Mokėjimo mokytis kompetenciją ugdotės nuolat: kiekvienoje pamokoje ir atlikdami įvairius darbus ne per pamokas. Atlikdami šią užduotį kursite minčių žemėlapį apie mokėjimo mokytis gebėjimų ugdymosi pažangą. Minčių žemėlapis padės išsiaiškinti, kokius mokėjimo mokytis gebėjimus patobulinote, kokius savo mokymosi pokyčius pastebite įvairių dalykų pamokose, ką reikėtų daryti kitaip, kad pasiektumėte geresnių mokymosi rezultatų.

© Ugdymo plėtotės centras, 2013

© UAB „Šviesa“, 2013