Pažangos stebėjimas. Dienoraštis 5-8 kl.

Tikriausiai gana dažnai susimąstote apie tai, kaip mokotės, kas pavyksta ir kas nelabai, kodėl kas nors nesiseka. Tokius pamąstymus verta užsirašyti dienoraštyje, nes rašymas sužadina naujų minčių ir padeda prisiminti sau duotus pažadus. Pirmiausia dienoraštyje pasidžiaukite, kas pasisekė, o tik tada galvokite, kuriose srityse dar nepadarėte pažangos arba norite pasiekti daugiau. Numatykite veiksmus, kurių turėtumėte imtis artimiausioje ateityje.
© Ugdymo plėtotės centras, 2013

© UAB „Šviesa“, 2013