Pažangos stebėjimas. Minčių žemėlapis 5–6 kl.

Kursite minčių žemėlapį, kuris padės stebėti, kaip jums sekasi siekti išsikelto mokymosi tikslo, apmąstyti kilusias kliūtis ir numatyti, ką reikėtų daryti kitaip, kad laiku pasiektumėte norimą rezultatą.

© Ugdymo plėtotės centras, 2013

© UAB „Šviesa“, 2013