Mokymosi stiliai. Tekstas ir užduotys 7–8 kl.

Skaitydami tekstą apie keturių mokinių mokymosi patirtis ir atlikdami užduotis, sužinosite apie skirtingiems mokymosi stiliams tinkamus mokymosi būdus, suprasite, kaip juos pasirinkti konkrečioje mokymosi situacijoje, kad per tą patį laiką išmoktumėte daugiau ir geriau.

© Ugdymo plėtotės centras, 2014

© UAB „Šviesa“, 2014