Mokymosi stiliai. Tekstas ir užduotys 5–6 kl.

Pasaulį pažįstame per savo pojūčius: regėjimą, klausą, lytėjimą, skonį, uoslę. Tačiau gaunamą informaciją kiekvienas žmogus apdoroja ir suvokia skirtingai. Pagal vyraujantį informacijos apdorojimo, mąstymo ir suvokimo būdą yra skiriami trys pagrindiniai mokymosi stiliai: regimasis, girdimasis ir veikimo. Skaitydami tekstą ir atlikdami užduotis sužinosite, kaip jaučiasi, mąsto, kalba ir elgiasi skirtingo mokymosi stiliaus mokiniai konkrečioje situacijoje, išsiaiškinsite, pagal kokius požymius išskiriami mokymosi stiliai.

© Ugdymo plėtotės centras, 2014

© UAB „Šviesa“, 2014