Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Didesnės integravimo galimybės

Mokytojams imantis didesnės apimties (ilgalaikio) projekto tenka apsispręsti dėl integruojamų dalykų ar ugdymo sričių aprėpties, integravimo intensyvumo, konteksto. Taigi planuojant projektą mokytojui reikia atsakyti į šiuos klausimus:
  • ar bus susiejamas vieno dalyko turinys, ar ieškoma kelis artimesnius dalykus siejančių temų, sąvokų, dėsningumų? Gali būti ir taip, kad bus pasirinkta sieti kelių skirtingų sričių dalykus. Turbūt lengviausia pradėti radus vieno ar dviejų dalykų turinio integravimo ryšius.
  • kaip intensyviai integruoti kelių dalykų turinį? Mokytojai giminingus dalykų turinio fragmentus ir metodus turėtų sujungti, gal net kartu vesti projekto pamokas arba sukurti kokybiškai naują turinį, kuriame visapusiškai išsiaiškinamos sąvokos, atliekamos bendros užduotys, stebima, kad nebūtų nereikalingo pasikartojimo. Dalykų ribos gali išnykti, svarbu, kad atlikdami projektinius darbus mokiniai ugdytųsi vertybes, teigiamas nuostatas, įgytų reikalingų žinių ir gebėjimų.
  • su kokiais gyvenimo keliamais klausimais ir aktualijomis bus siejamas ugdymo turinys? Kontekstas turėtų padėti rasi natūralius dalykų ryšius ir sumažinti mokymosi medžiagos apimtį, palyginus su tuo, kai dalykų mokomasi atskirai. Integruojant ugdymo turinį reikėtų stengtis aprėpti tik tai, kas svarbiausia sprendžiant išsikeltą problemą ar gvildenant temą. Taigi integravimo apimtis ir intensyvumas turėtų priklausyti pirmiausia nuo projekte keliamos problemos ir tikslo, trukmės, taip pat nuo mokinių amžiaus, lyties, poreikių, interesų ir pan., nuo mokyklos ir vietos bendruomenės gyvenimo tradicijų, turimų mokymosi priemonių ir kt.
Į viršų     Filmuota medžiaga