Kompetencijų ugdymo praktikaPagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektai

Pagrindiniai šiuolaikinio ugdymo principai

Šiuolaikinis mokymas(is) turėtų atitikti šiuos principus:
  • būti tikroviškas, aktualus, patrauklus, motyvuojantis;
  • būti aiškus, tikslus, t. y.  nukreiptas į konkretų tikslą ir adresatą;
  • suteikti mokiniams savarankiškumo;
  • pritaikytas skirtingų mokymo(si) poreikių ir stilių mokiniams;
  • sudaryti galimybių prisiimti skirtingus vaidmenis ir atsakomybę;
  • plėsti akiratį ir skatinti siekti daugiau.

(Pagal Widowson, Joubert, Mills, 2009)

Į viršų     Filmuota medžiaga