Kompetencijų ugdymo praktikaPagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektai

Mokinių, tėvų ir mokytojų partnerystė

Mokinių, mokytojų ir tėvų partnerystė – tai pasitikėjimu grindžiami santykiai. Kartu su savo vaikais dalyvaudami mokyklos renginiuose, iš arti stebėdami savo vaiko ir jo klasės draugų mokymąsi ir elgesį pamokose tėvai geriau supranta, kas vyksta mokykloje. Svarbios yra šios mokinių, mokytojų ir tėvų partnerystės sritys:
  • tėvų švietimas;
  • bendras mokymasis;
  • bendras pamokų vedimas;
  • bendravimas klubuose;
  • tėvų pranešimai kitiems tėvams ir mokytojams;
  • bendri projektai;
  • bendri renginiai;
  • vaikų mokymosi ir elgesio įvertinimas ir kryptingos pastangos jį stiprinti ar koreguoti.
Į viršų     Filmuota medžiaga