Kompetencijų ugdymo praktikaPagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektai

Mokinių ir mokytojų partnerystė

Kompetencijų ugdymas pirmiausia siejamas su mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimu, keičiant mokytojo elgesį, gerinant mokytojo ir mokinio tarpusavio santykius, kuriant įtraukiančią ir motyvaciją skatinančią mokymosi aplinką. Mokinių ir mokytojų ryšiai stiprėja, mokymasis tampa patrauklesnis, jei mokiniams suteikiama galimybių mokytis ne tik klasėje, bet ir kitose jiems patraukliose vietose; kai lanksčiau taikomi aktyvaus mokymo ir mokymosi metodai, kai mokykloje:
  • kartu kuriami ir įgyvendinami projektai;
  • kartu mokomasi seminaruose, dalyvaujama konferencijose;
  • veikia mokinių savivalda;
  • organizuojami bendri mokyklos pasitarimai, diskusijos;
  • abipusiškai vertinama mokymosi veikla;
  • organizuojama bendra popamokinė veikla.
Į viršų     Filmuota medžiaga