Kompetencijų ugdymo praktikaPagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektai

Refleksyvusis ugdymo procesas

Koks mokymas yra refleksyvus? Pagrindinės refleksyviojo mokymo ypatybės yra šios:

Refleksyvusis mokymas – tai aktyvus domėjimasis ir rūpinimasis ne tik priemonėmis ir techniniu veiksmingumu, bet ir tikslais bei poveikiu.

Refleksyvusis mokymas yra ciklinis, arba spiralinis, procesas, kai mokytojai nepaliaujamai stebi ir kontroliuoja, vertina ir tobulina savo veiklą (1 pav.).

Refleksyvusis mokymas reikalauja planuojant ir organizuojant ugdymo procesą gebėti kaupti įvairią informaciją apie mokinius ir jų mokymąsi: poreikius, pasiekimus, turimus išteklius ir kt., ir ja remtis siekiant geresnių mokymosi rezultatų.

Refleksyvusis mokymas reikalauja atviro, atsakingo ir nuoširdaus požiūrio.

Refleksyvusis mokymas grindžiamas mokytojo sprendimais pasitelkiant savo tyrimų įrodymus ir kitų tyrimų išvadas.

Bendradarbiavimas ir dialogas su kolegomis stiprina refleksyvųjį mokymą bei padeda realizuoti asmenybės galias.

Refleksyvusis mokymas leidžia mokytojams kūrybiškai keisti sukurtas mokymo ir mokymosi schemas.

(Pagal Pollard, 2006)

Į viršų     Filmuota medžiaga