Svetainės naudojimo taisyklės

Svetainės Kompetencijų ugdymas (www.ugdome.lt/kompetencijos5-8) paskirtis – padėti mokytojams įgyvendinti į kompetencijas orientuotą ugdymo turinį.

Svetainė prieinama visų Lietuvos mokyklų mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. Už svetainėje esančios informacijos naudojimą atsakingas pats svetainės lankytojas. Joje esanti medžiaga gali būti naudojama tik mokymo ir mokymosi tikslais. Parduoti ar naudoti kitais (ne švietimo) tikslais svetainėje esančią medžiagą draudžiama.

Ugdymo plėtotės centras negarantuoja, kad svetainės funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad svetainė bus apsaugota nuo virusų ir kitų kenksmingų dalykų. Bet kokia medžiaga, kurią savo nuožiūra skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna svetainės lankytojas, naudodamasis svetaine, yra susijusi išimtinai su svetainės lankytojo rizika, ir tik jis atsako už žalą, padarytą jo kompiuterinei sistemai.

Ugdymo plėtotės centras pasilieka teisę keisti, taisyti, pildyti bei trinti svetainėje esančią medžiagą bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo.