Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Sužadinimo, patirties išsiaiškinimo, motyvavimo metodų taikymo pavyzdžiai

Žiūrėk – galvok – aptark su draugu

Žiūrėk - galvok - aptark su draugu yra toks bendradarbiavimo metodas, kai kiekvienas mokinys atskirai apmąsto atsakymą į klausimą (problemą, situaciją, siūlymą), o paskui savo mintimis pasidalija su draugu ar grupelėje ir susitaria dėl vieno bendro atsakymo. Kadangi šis metodas palyginti paprastas ir greitai įgyvendinamas, jį galima taikyti bet kurioje pamokos dalyje. Šis metodas ypač tinkamas, kai pamokos pradžioje reikia sužadinti mokinių dėmesį, išsiaiškinti jų turimą patirtį ir žinias.

Taikymo pavyzdys: lietuvių kalba, 5 klasė
Metodą Žiūrėk - galvok - aptark su draugu taikiau 5 klasėje pradedant mokytis temos  „Mitai, dievai ir pasaulis“. Kad klausimų, kuriuos pateikiau mokiniams, kontekstas būtų aiškesnis, kartu taikiau ir demonstravimo metodą – mokiniai turėjo apmąstyti atsakymus į klausimus žiūrėdami animacinį filmą lietuvių sakmės motyvais. Šis klasikinis metodas, paprastai taikomas naujai medžiagai pateikti, puikiai tinka ir klausymo gebėjimams ugdyti, ir žodynui turtinti, ir sužadinti mokinių smalsumą.

Priemonės
Animacinis filmas „Laumių kultuvėlės” (http://www.youtube.com/watch?v=4aBwNyO_mOc), pateiktis.

Eiga
Mokiniams sudominti, temai aktualizuoti rodau animacinį filmuką „Laumių kultuvėlės“. Filmo trukmė – 2 min. Prieš filmo žiūrėjimą mokiniams pateikiu užduočių, kurias jie turi atlikti dirbdami poromis.


  Demonstruodama pateikties skaidres atkreipiu dėmesį į kultuvėles, išsiaiškiname, kaip galima su jomis velėti. Aptariame kai kurių žodžių reikšmes.    
Po to, kai pažiūrime filmą, aptariame sakmę pagal klausimus. Apibendriname.

Janina Prosevičienė, Kauno Kazio Griniaus pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Į viršų     Filmuota medžiaga