Refleksija. Interviu 5-8 kl.

Mokymasis yra sudėtingas procesas, todėl, norėdami sėkmingai mokytis, turime apmąstyti savo mokymąsi: suprasti, kaip, kada ir ką išmokome, įvertinti padarytą pažangą, mokymosi įpročius, asmenines savybes ir pasiektus rezultatus, numatyti, ką reikėtų daryti, kad geriau sektųsi mokytis. Mokymosi interviu padės jums visapusiškai apmąstyti savo mokymąsi, pasidalyti savo mokymosi patirtimi su kitais.